правила и условия

Общи условия за казино игри 100 линии

Въведение

Тези Стандартни правила и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, управляват използването от ваша страна на нашия уебсайт, казино игри 100 линии, достъпен на https://kazinoigr100liniji.com.

Тези условия ще бъдат приложени изцяло и ще засегнат използването от ваша страна на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички правила и условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни правила и условия на уебсайта. Тези Общи условия са генерирани с помощта на Генератор на образци за Правила и условия.

Непълнолетни или лица под 18 години нямат право да използват този уебсайт.

Права на интелектуална собственост

С изключение на съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия казино игри 100 линии и/или неговите лицензодатели притежават всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

Получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждане на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Ограничения

Вие сте специално ограничени от всички изброени по-долу:

  • публикуване на всякакви материали от уебсайта във всяка друга медия;
  • продажба, подлицензиране и/или по друг начин комерсиализиране на материали от уебсайта;
  • публично представяне и/или показване на материали от уебсайта;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да бъде вреден за този уебсайт;
  • използване на този уебсайт по начин, който засяга достъпа на потребителите до този уебсайт;
  • използване на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по какъвто и да е начин може да причини вреда на уебсайта или на което и да е лице или бизнес единица;
  • участие във всяко извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • използване на този уебсайт за участие в реклама или маркетинг.

Определени области от този уебсайт са ограничени за достъп от вас и казино игри 100 линии може допълнително да ограничи достъпа ви до която и да е част от този уебсайт, по всяко време, по абсолютно усмотрение. Всяко потребителско име и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да запазите поверителността.

Вашето съдържание

В тези Стандартни правила и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да показвате на този уебсайт. Показвайки Вашето Съдържание, вие предоставяте на казино игри 100 линии неизключителен, световен неотменим, сублицензируем лиценз за използването, възпроизвеждането, адаптирането, публикуването, превода и разпространението му във всички медии.

Вашето съдържание трябва да е ваше собствено и не трябва да нарушава правата на трети страни. казино игри 100 линии си запазва правото да премахне всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверителност.

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, с всички недостатъци, и казино игри 100 линии не изразява никакви декларации или гаранции от всякакъв вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него. Също така, нищо от съдържанието на този уебсайт не трябва да се тълкува като съвет.

Ограничение на отговорността

В никакъв случай казино игри 100 линии, нито който и да е от неговите служители, директори и служители, няма да бъдат държани отговорни за каквото и да е, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на този уебсайт от ваша страна, независимо дали такава отговорност е по договор. казино игри 100 линии, включително неговите служители, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването на този уебсайт от ваша страна.

Обезщетение

С настоящото вие обезщетявате в най-пълна степен казино игри 100 линии от и срещу всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, причини за действие, щети и разходи, произтичащи по какъвто и да е начин, свързани с нарушението от ваша страна на някоя от разпоредбите на тези Условия.

Разделимост

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се окаже невалидна съгласно който и да е приложим закон, тези разпоредби ще бъдат изтрити, без да се засягат останалите разпоредби тук.

Варианти на условията

казино игри 100 линии има право да преразглежда тези Условия по всяко време, когато сметне за добре, и с използването на този уебсайт се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

Присвояване

Казино игри 100 линии има право да възлага, прехвърля и възлага на подизпълнители своите права и/или задължения по тези Условия без никакво уведомление. Нямате право обаче да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители каквито и да е ваши права и/или задължения съгласно настоящите Условия.

Цялото споразумение

Тези условия представляват цялото споразумение между казино игри 100 линии и вас във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна и заменят всички предишни споразумения и договорености.

Приложим закон и юрисдикция действие

Тези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на нашия щат и вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на щатските и федералните съдилища, разположени в нас, за разрешаване на всякакви спорове.</p >